Kristina Rutkovska

Vardas
docentė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Polonistikos centras
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1986 m. Maskvos M. Lomonosovo universiteto Filologijos fakultete įgijo filologo, slavų kalbų dėstytojo (lenkų, čekų, rusų) kvalifikaciją. 1999 m. Varšuvos universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Lenkų ir lietuvių kalendorinių švenčių leksika. Stažavosi Krokuvos Jogailaičių universitete (2007) ir Varšuvos universitete (2008–2010, 2012, 2014, 2015). 1986–1989 m. Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedros asistentė. 1994–2011 m. Vilniaus universiteto Polonistikos centro lektorė. nuo 2012 m. Vilniaus universiteto docentė. Išleido monografiją Konstantino Sirvydo “Punktai sakymų” – XVII amžiaus pirmosios pusės lietuvių ir lenkų kultūros paminklas = “Punkty kazań” Konstantego Szyrwida – zabytek piśmiennictwa litewskiego i polskiego z pierwszej połowy XVII wieku (2016). Kartu su Virginija Vasiliauskiene parengė Konstantino Sirvydo postilės „Punktai sakymų“ kritinį leidimą. Sudarė 8 mokslinius leidinius, paskelbė virš 4 dešimčių straipsnių įvairiuose akademiniuose leidiniuose. Mokslinių tyrimų sritys: gretinamoji kalbotyra, etnolingvistika, dialektologija, kalbų kontaktai sinchroniniu ir diachroniniu aspektu, senųjų raštų tekstologiniai ir lingvistiniai tyrimai.
Grįžti