Hektoras Vitkus

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Įstaiga
Klaipėdos universitetas
Padalinys
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Pareigybė
dėstytojas, mokslo darbuotojas
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
2008 m. Klaipėdos universitete ir Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Holokausto atminties raida Lietuvoje. 2013–2015 m. Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuoto Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (KU BRIAI) mokslinių tyrimų projekto „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“ vykdytojas. 2015–2018 m. LMT finansuojamo KU BRIAI mokslinių tyrimų projekto „Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)“ vykdytojas. Monografijos Valia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos (2015 m.) bendraautorius ir vienas skaitmeninio ištekliaus Lietuvos šaulių sąjungos nariai (1919–1940 m.) sudarytojų. Keliolikos mokslinių straipsnių lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis autorius. Skaitė pranešimus keliolikoje mokslinių konferencijų, vykusių Lietuvoje, Rusijoje ir Vokietijoje. 2017 m. Haifos universiteto profesoriaus Eugene Weinerio (1933–2003 m.) vardo premijos laureatas. Mokslinių tyrimų sritys: lietuvių ir žydų santykių XIX–XX a. problemos, Holokausto istorija, Holokausto atminimo kultūros sanklodos problemos Lietuvoje, Didžiojo karo (1914–1918 m.) atminimo kultūros formavimas(is) ir kaita Vokietijoje bei Lietuvoje tarpukario laikotarpiu.
Grįžti