Rimvydas Laužikas

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 008 komunikacija ir informacija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Muzeologijos katedra
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Molėtai, Lietuva
2006 m. apgynė socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties daktaro disertaciją Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninė erdvė, taikomasis modelis. Dalyvavo nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose: DPE (Digital Preservation Europe), CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana), „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“ (visuotinė dotacija), „LoCloud“ (Local Content in a Europeana Cloud), „Urbanizuotų vietovių paveldo automatinio monitoringo programinės įrangos prototipo sukūrimas panaudojant 3D lazerines technologijas“, Europeana Food and Drink, COST ARKWORK (Archaeological Practices and Knowledge Work in the Digital Environment). Tyrimų rezultatai publikuoti 3 monografijose (su bendraautoriais), daugiau kaip 30 straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Su bendraautoriais rašo istorijos vadovėlius bendrojo lavinimo mokykloms (Kelias, Žingsniai, Laikas), mokslo populiarinimo knygas, administruoja Lietuvos gastronomijos istorijai skirtą tinklaraštį Kulinarinis paveldas. Priklauso profesinėms organizacijoms: ICOM (International Council of Museums), Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, European Association of Archaeologists, Lietuvos archeologijos draugija. Mokslinių tyrimų sritys: kultūros paveldo informacija ir komunikacija, muzeologija, skaitmeninių technologijų taikymas archeologijoje ir muziejuose, viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų archeologija, gastronomijos istorija.