Skaidra Trilupaitytė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Padalinys
Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyrius
Pareigybė
vyresnioji mokslo darbuotoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1995 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo menotyros specialybę, 1997 m. baigė magistro studijas. 2003 m. ten pat apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Dailės gyvenimas institucijų kaitos požiūriu: XX a. devintojo dešimtmečio pabaiga – dešimtojo dešimtmečio pradžia. 2003 m. stažavosi Centrinės Europos universiteto Sociologijos ir Antropologijos katedroje (Budapeštas), 2004 m. – Naujosios mokyklos universiteto Sociologijos katedroje (The New School University, Niujorkas, JAV), 2007 ir 2008 m. – McMasterio universiteto Globalizacijos institute (Kanada) darbo tema „Kultūrinė globalizacija ir tarptautiniai intelektiniai mainai“. Nuo 2003 m. dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute, skaito kultūros politikos kursus Vilniaus dailės akademijos magistrantams ir doktorantams. Rašo straipsnius Lietuvos ir užsienio akademinėje spaudoje. Dalyvavo daugiau kaip 20 tarptautinių ir nacionalinių mokslo konferencijų ar mokslo seminarų. Publikuoja architektūros ir dailės kritikos tekstus kultūrinėje Lietuvos spaudoje. LR Kultūros rėmimo fondo dailės srities ekspertė, LR Mokslo tarybos ekspertė (Humanitariniai ir socialiniai mokslai), Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertė, Studijų kokybės vertinimo centro ekspertė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Seimo komisijų ir darbo grupių narė. Lietuvos dailininkų sąjungos, AICA (tarptautinės dailės kritikų asociacijos Lietuvos sekcija), ISA (tarptautinė sociologų asociacija) narė. Mokslinių tyrimų sritys: miesto urbanistinė-kultūrinė regeneracija, tarptautiniai intelektiniai mainai, posovietinio lūžio laikotarpis (Atgimimas), kultūros institucijos ir globalizacijos.
Grįžti