Lina Klusaitė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Padalinys
Muzikos ir teatro tyrimų skyrius
Pareigybė
jaunesnioji mokslo darbuotoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2005 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo menotyros magistro laipsnį. Ten pat 2013 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Dialogas ir jo fenomenologinės implikacijos šiuolaikiniame teatre: teoriniai kontekstai ir Lietuvos teatro praktikos. 2008 m. stažavosi Helsinkio universiteto Menų fakulteto Filosofijos, istorijos ir kultūros katedroje. Skelbia straipsnius mokslinėje spaudoje, dalyvauja mokslininkų konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Mokslinių tyrimų sritys: teatro fenomenologija ir sociosemiotika, postkolonijinis Lietuvos teatro būvis, teatro, ideologijos ir šiuolaikinių meno procesų sąveikos.
Grįžti