Laimutė Bučienė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Lietuvos edukologijos universitetas
Padalinys
Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1992 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. Ten pat 1999 m. baigė kalbotyros mokslo šakos doktorantūros studijas ir apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Lietuvių kalbos atributinių junginių semantika ir struktūra. 2008 m. Vilniaus pedagoginiame universitete suteiktas humanitarinių mokslų docento pedagoginis vardas. Teorines įžvalgas ir tyrinėjimų rezultatus išdėstė Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose – paskelbė 25 mokslines publikacijas, 13 mokslo konferencijų pranešimų tezių. Mokomosios knygos Lietuvių kalbos sintaksė: teorija ir praktika (2014) autorė. Dalyvavo dviejuose projektuose, kurių tikslas – tirti dabartinės lietuvių kalbos vartosenos ypatumus ir polinkius, variantų konkurenciją. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė, mokslo darbų žurnalo Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika mokslinės redaktorių kolegijos narė, Lietuvių kalbos draugijos narė, Baltistikos centrų asociacijos narė, Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso kalbos tiriamųjų darbų vertinimo komisijos narė. Mokslinių tyrimų sritys: sintaksė, skyryba, sintaksinių kalbos vienetų semantika, funkcinė gramatika, kognityvinė lingvistika, teoriniai ir praktiniai kalbos vienetų vartojimo klausimai.
Grįžti