Audronė Žiūraitytė

Laipsnis
daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Padalinys
Muzikos teorijos katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1987 m. Valstybinėje konservatorijoje apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Lietuvių baletas: žanro formavimasis ir raida. Išleido knygas: Skiautinys mano miestui: monografija apie Onutės Narbutaitės kūrybą (2006), Ne vien apie baletą: recenzijų ir straipsnių rinkinys (2009), Algis Žiūraitis (1996, interviu su Maskvos Didžiojo teatro dirigentu ir jo kolegomis), Algis Žiūraitis: laiškai, prisiminimai (2005). Sudarė muzikologinių straipsnių rinkinius lietuvių ir užsienio kalbomis, tarp jų Litauische Musik: Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext (su Helmut Loos, 2010). Organizavo tarptautines muzikologų konferencijas, jose dalyvavo. Skaitė pranešimus Lenkijoje, Rusijoje, Belgijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Tarptautinės muzikologų draugijos (IMS) kongresuose Levene (2002), Ciūriche (2007), Romoje (2012). Viena iš Lietuvos šokio informacijos centro steigėjų. Nuo 1980 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė, 1995–2005 – LKS muzikologų sekcijos pirmininkė. 1991 m. už kritikos straipsnius įvertinta Vlado Jakubėno fondo premija (JAV), – 2005 m. Vytauto Landsbergio fondo diplomu „Už lietuvių muzikos tyrinėjimus ir sklaidą rinktinėje Constructing Modernity and Reconstructing Nationality: Lithuanian Music in the 20th Century“. Mokslinių tyrimų sritys: muzikinis teatras, šiuolaikinė lietuvių muzika, Onutės Narbutaitės kūryba.
Grįžti