Dovilė Zavedskaitė-Statkevičienė

Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2010 m. Vilniaus universitete baigė kultūros vadybos bakalauro studijas, 2013 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – teatro kritikos magistrantūrą (nagrinėjo teatro kaip semiotinės komunikacijos mechanizmo temą). Nuo 2004 m. rašo ir publikuoja poezijos, prozos, dramaturgijos kūrinius, nuo 2010 m. dalyvauja įvairiuose praktiniuose radijo ir teatro dramaturgijos seminaruose. Paskelbė daugiau kaip 20 teatro kritikos srities publikacijų. Mokslinių tyrimų sritys: teatro semiotika ir komunikacija.