Vilma Popovienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Padalinys
Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyrius
Pareigybė
vedėja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2001 m. Vilniaus pedagoginiame universitete (dabartiniame Vilniaus edukologijos universitete) baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas, o 2003 m. – lietuvių literatūros magistro studijas. 2015 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute bei Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Atminties (re)konstravimas lietuvių memuaristikoje: diskurso strategijos. 1999–2005 m. dirbo mokytoja, vėliau – vyriausiąja specialiste Vilniaus universiteto knygyne „Littera“. Nuo 2008 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos darbuotoja, šiuo metu Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėja. Paskelbė publikacijų periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, taip pat Lietuvos kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose. Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė literatūra, egodokumentika, kultūrinė atmintis.