Indrė Užuotaitė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Vilniaus dailės akademija
Padalinys
Paminklotvarkos katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2008 m. Vilniaus Universiteto Istorijos fakultete baigė Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studijas. 2010 m. ten pat įgijo istorijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir paveldosaugininko profesinę kvalifikaciją. 2016 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Veidrodis XVII a. – XX a. pradžioje Lietuvoje – kultūros istorijos šaltinis. Kultūros paveldo centro vyriausioji paminklotvarkininkė, Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos ir Lietuvos Edukologijos universiteto Šokio ir teatro katedrų dėstytoja. Akademiniuose leidiniuose paskelbė 4 mokslinius straipsnius. Perskaitė 3 pranešimus tarptautinėse mokslo konferencijose (Vilnius, Lietuva, 2015; Braitonas, Jungtinė Karalystė, 2015; Ryga, Latvija, 2016). Nuo 2017 m. Tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių tarybos (ICOMOS) Lietuvos Nacionalinio komiteto narė. Mokslinių tyrimų sritys: kultūros istorija, meno istorija, kasdienybės istorija, socialinė istorija, kilnojamasis paveldas, paveldosauga ir paveldotvarka.