Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Padalinys
Menotyros skyrius
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2009 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo menotyros specialybę. 2012 m. ten pat baigė magistro studijas. Nuo 2012 m. menotyros krypties doktorantė Lietuvos kultūros tyrimų institute. Disertacijos tema – Meno kolekcininkas XIX a. pab. – XX a. pr.: Antanas ir Vladislovas Tiškevičiai. Nuo 2016 m. Kazio Varnelio namų-muziejaus muziejininkė. Nuo 2013 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. Mokslinių tyrimų sritys: grafų Tiškevičių kultūrinis paveldas Lietuvoje, dvarų kultūra, kolekcionavimo istorija.
Grįžti