Algis Bitautas

Laipsnis
doktorantas
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 007 edukologija
Įstaiga
Lietuvos edukologijos universitetas
Padalinys
Pasaulio istorijos katedra
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2010 m. Vilniaus pedagoginiame universitete (dabartiniame Lietuvos edukologijos universitete – LEU) įgijo istorijos mokytojo specialybę. 2012 m. ten pat baigė magistro studijas. 2013–2017 m. studijavo jungtinėje LEU, Kauno technologijos, Lietuvos sporto ir Šiaulių universitetų socialinių mokslų srities edukologijos krypties doktorantūroje, rengdamas daktaro disertaciją Daugiaperspektyvio požiūrio ugdymo(si) raiška Lietuvos istorijos vadovėliuose. Šiomis temomis paskelbė 5 straipsnius. Daugiatomių mokslo leidinių: Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas (autorių kolektyvas, 2016) sudarytojas ir bendraautoris, Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas (autorių kolektyvas, 2017, t. 4) bendraautoris. Mokslinių tyrimų sritys: daugiaperspektyvis požiūris mokant(is) istorijos, vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių tyrimai bei naudojimas ugdymo procese; kontroversiškos temos, XX–XXI a. pradžios Lietuvos politinė istorija, lietuvių rašytojų visuomeninė ir politinė veikla XX a.
Grįžti