Vytautas Jokubauskas

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Įstaiga
Klaipėdos universitetas
Padalinys
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Pareigybė
vyresnysis mokslo darbuotojas
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
2004 m. Klaipėdos universitete (KU) baigė edukologijos bakalauro, 2009 m. – Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijas. 2009 m. tapo Rotary International klubo „Klaipėda“ R. Ulevičiaus premijos laureatu už geriausią magistro baigiamąjį darbą „Lietuvos kariuomenės pasirengimas eventualiam karui su Vokietija 1939 metais“. 2009–2013 m. KU ir Lietuvos istorijos instituto doktorantas. 2013 m. apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Lietuvos karinė doktrina ir jos realizavimas 1923–1940 m. Šiaurės rytų Baltijos regiono šalių kontekste, 2014 m. apdovanotą Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos įsteigto apdovanojimo „Geriausia disertacija 2013“ laureato diplomu. 2011–2012 m. KU HMF Istorijos katedros asistentas, 2014–2015 m. lektorius, nuo 2016 m. docentas. 2013 m. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (BRIAI) jaunesnysis mokslo darbuotojas, 2014–2015 m. mokslo darbuotojas, nuo 2016 m. vyresnysis mokslo darbuotojas. Monografijų „Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas (2014), Valia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos (2015) ir daugiau kaip dviejų dešimčių mokslinių straipsnių lietuvių, vokiečių, anglų ir rusų kalbomis autorius bei bendraautoris. 2016 m. moksliniai tyrimai įvertinti AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) premija. 2016–2017 m. suteikta Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija. 2015 m. vasario–gruodžio mėn. KU BRIAI Tarybos pirmininko pavaduotojas. Nuo 2017 m. Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinės istorijos krypties doktorantūros komiteto narys. Nuo 2016 m. tęstinio leidinio Karo archyvas redaktorių kolegijos, Kretingos rajono savivaldybės Kultūros paveldo vertinimo tarybos, įstaigos Neringos muziejai tarybos narys. Už ypatingus nuopelnus stiprinant krašto apsaugą 2016 m. apdovanotas LR krašto apsaugos sistemos medaliu civiliams „Už nuopelnus“ ir tai liudijančiu diplomu. Mokslinių tyrimų sritys: XX a. pirmosios pusės Lietuvos karybos istorija.
Grįžti