Girėnas Povilionis

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
VšĮ „Vargonų paveldo centras“
Pareigybė
vadovas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2000 Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) baigė magistro studijas, įgydamas vargonininko-solisto specialybę. 2006 Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla. Nuo 2015 m. dėsto LMTA. VšĮ „Vargonų paveldo centras“ įkūrėjas ir vadovas. Nuo 2003 m. vargonų restauratorius-technologas (nuo 2016 m. eksperto kategorija). 2 mokslinių monografijų apie istorinius Lietuvos vargonus autorius (2008, 2013). Paskelbė daugiau kaip 20 mokslinių straipsnių; virš 50 straipsnių monografijose apie Lietuvos valsčius, kataloguose Sakralinė dailė, periodiniuose žurnaluose. Pristatė daugiau kaip 30 pranešimų tarptautinėse konferencijose Švedijoje, Anglijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje, JAV, Danijoje. Skaito viešas paskaitas, veda seminarus Lietuvos vargonų paveldo tema įvairiuose Lietuvos miestuose, Latvijos J. Vytuolio muzikos akademijoje. Parengė ir nuolatos pildo Lietuvos istorinių vargonų internetinį katalogą Istoriniai Lietuvos vargonai. Mokslinių tyrimų sritys: LDK vargonų meno raida, Lietuvos bažnyčių istorija, taikomosios dailės amato tradicijos ir meistrų kūrybinė sklaida.
Grįžti