Irmina Beneševičiūtė

Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 007 edukologija
Įstaiga
nevyriausybinės organizacijos
Pareigybė
savanorė
Gyvena
Šiauliai, Lietuva
2005 m. Šiaulių universitete baigė pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro, 2008 m. – edukologijos magistro studijas, įgydama socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją. Teikia socialines paslaugas fizinę ir protinę negalią turintiems asmenims. Rengia projektus Lietuvos Respublikos savivaldybėms, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Publikavo arti 10 straipsnių įvairiuose Lietuvos mokslo žurnaluose. Skaitė arti 20 pranešimų mokslinėse konferencijose bei seminaruose, įskaitant Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto organizuotus APPLE seminarus „Geriausios švietimo veiklos kryptys XXI-ajam amžiui“ (2008) ir „Specialiųjų ugdymo poreikių turinčių asmenų integracija į visuomenę: nuo politikos iki praktikos“ (2012). Asociacijos „Socialinio tyrėjo mokykla“ narė. Mokslinių tyrimų sritys: negalią turinčių asmenų nevyriausybinės organizacijos, negalią turinčių asmenų teisės, atstovavimas neįgaliųjų interesams, socialinė neįgaliųjų įtrauktis ir įgalinimas, neįgaliųjų socialinis dalyvavimas.
Grįžti