Jūratė Baranova

Laipsnis
daktarė (HP)
Vardas
profesorė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Gyveno
1955–2021
1986 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Pragmatistinė Viljamo Džeimso tiesos koncepcija. 2004 m. išleido monografiją XX amžiaus moralės filosofija: pokalbis su Kantu, kurios pagrindu 2007 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete atliko habilitacijos procedūrą. Aukštosiose mokyklose dėsto moralės filosofiją, filosofinę antropologiją, postmoderniąją filosofiją. Diegia filosofinę didaktiką Lietuvos vidurinėse ir aukštosiose mokyklose. Studijų Vidurio Europos universitete (Praha, Čekija) pagrindu paskelbė mokomąją priemonę Politinė filosofija (1995). 2006 m. išleido monografiją Filosofija ir literatūra: priešpriešos, paralelės, sankirtos, 2007 m. – Nietzsche ir postmodernizmas. 2 eseistikos knygų Meditacijos: tekstai ir vaizdai ir Baimė nuskęsti autorė. Publikavo straipsnių kultūros žurnaluose Kultūros barai, Dailė, Metai, Naujoji Romuva, kultūros savaitraščiuose Literatūra ir menas, Šiaurės Atėnai, Nemunas, straipsnių leidiniuose Mokslas ir gyvenimas, Gimtasis žodis, Prie Nemunėlio. Žurnalų Problemos, Istorija, Athena redaktorių kolegijų narė, 2014–2021 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narė. 2000 m. apdovanota pirmąja Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos (LŠMM) vadovėlių konkurso premija už vadovėlį mokykloms Filosofinės etikos chrestomatija XI–XII kl., 2004 m. – pirmąja LŠMM aukštųjų mokyklų vadovėlių konkurso premija už vadovėlį aukštosioms mokykloms Istorijos filosofija. Mokslinių tyrimų sritys: moralės filosofija, filosofinė antropologija, postmodernioji filosofija, filosofijos ir intelektinės terapijos sąsajos, filosofijos ir meno sandūros.