Lina Nikitinaitė

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 007 edukologija
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Edukologijos ir socialinio mokslo institutas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2011 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė edukologijos bakalauro, 2013 m. – švietimo vadybos magistro studijas. Nuo 2014 m. Mykolo Romerio universiteto doktorantė, rengia disertaciją tema „Neverbalinė komunikacija švietime“. 2016 m. stažavosi Peloponeso universitete (Graikija). Paskelbė 2 straipsnius šalies akademinėje spaudoje. Skaitė 3 pranešimus mokslo konferencijose. 2012 m. skirta Broniaus Kviklio vardo premija už aktyvią socialinę veiklą Vytauto Didžiojo universitete. Mokslinių tyrimų sritys: neverbalinė komunikacija švietime.
Grįžti