Juozas Ruževičius

Laipsnis
habilituotas daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 003 vadyba
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1974 m. baigė Vilniaus universiteto (VU) Prekybos fakultetą, įgydamas prekių eksperto ir prekybos organizavimo specialybę. 1978 m. Maskvos kooperacijos institute (MKI) apgynė technikos mokslų srities medžiagų inžinerijos krypties daktaro disertaciją Buitinių stiklo indų atsparumo mechanizuotam plovimui tyrimas ir įvertinimas. 2005 m. VU apgynė habilitacijos darbą Kokybės vadybos modeliai ir jų taikymas verslo internacionalizavimo sąlygomis, tais pačiais metais VU suteiktas profesoriaus vardas. 1993–2018 m. stažavosi Prancūzijos, Italijos, Belgijos, Rumunijos ir kitų šalių universitetuose. 1970–1974 m. VU Prekių mokslo katedros vyresnysis laborantas; 1979–1987 m. MKI Vilniaus fakulteto vyresnysis dėstytojas, docentas; 1988–2004 m. VU Prekių mokslo (nuo 2002 m. Kokybės vadybos) katedros vedėjas; nuo 2004 m. VU Vadybos katedros profesorius. 1997–2018 m. vadovavo VU Kokybės vadybos magistro programai. 12 knygų ir apie 600 straipsnių kokybės vadybos klausimais autorius arba bendraautorius, perskaitė daugiau kaip 50 pranešimų tarptautinėse mokslo konferencijose. 2008–2015 m. mokslo žurnalo Issues of Business and Law vyriausiasis redaktorius, 9 tarptautinių mokslo žurnalų redkolegijų narys ir recenzentas. Nuo 1994 m. Lietuvos prekių mokslo draugijos prezidentas. VU Rektoriaus mokslo premijos laureatas (2007), Geriausias VU dėstytojas (2011), Geriausias VU Ekonomikos fakulteto dėstytojas (2009–2013). Mokslinių tyrimų sritys: visuotinės kokybės vadyba, produktų ir paslaugų kokybės valdymas ir sertifikavimas, vadybos sistemų efektyvumas ir integravimas, tausojamoji plėtra ir aplinkosaugos vadyba, gyvenimo kokybė, organizacijų socialiai atsakinga veikla, organizacijų veiklos kokybė, viešojo sektoriaus organizacijų veiklos kokybė, studijų kokybė.