Algirdas Monkevičius

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 005 sociologija
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Politikos mokslų institutas
Pareigybė
docentas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1979 m. Šiaulių pedagoginiame institute įgijo matematikos ir fizikos mokytojo specialybę. 1990 m. Maskvos visuomenės mokslų akademijoje (Rusija) apgynė socialinių mokslų srities sociologijos krypties daktaro disertaciją Asmenybės schematizmai: teorinė sąvokos analizė ir operacionalizavimo patirtis. 1998–1999 m. Šiaulių universiteto (ŠU) rektoriaus patarėjas, 2000 m. ŠU Socialinių mokslų fakulteto dekanas. 2000–2004 ir 2004–2008 m. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo narys, 2000–2004 m. ir 2008 m. LR Švietimo ir mokslo ministras. Nuo 2009 m. Mykolo Romerio universiteto (MRU) Politikos mokslų instituto docentas, dėsto švietimo politiką ir vadybą bakalaurams bei Lietuvos ir ES švietimo politikos kursą magistrantams, Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos narys, 2010–2015 m. MRU Politikos ir vadybos fakulteto dekanas, nuo 2015 m. MRU rektorius. Paskelbė 4 monografijų ir mokslo studijų, vieną iš kurių išleido „Routledge UK“, dalis, 19 straipsnių, iš kurių 2 įtraukti į „Scopus“ duomenynus, parašė apie 30 straipsnių nerecenzuojamuose leidiniuose, skaitė mokslinius pranešimus 3 tarptautinėse konferencijose. Kaip tyrėjas dalyvavo vykdant projektus Enhancing University Autonomy in Moldova – EuniAM (TEMPUS Project, 2012–2015, koordinatorius Olborgo universitetas, Danija) ir „Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas“ (2013–2015, projekto kodas nr. VPI-3.1-ŠMM-07-K-03-032). Mokslinių tyrimų sritys: švietimo politika ir subjektyvioji gyvenimo kokybė.