Gintautas Danišauskas

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
VšĮ „Teisinės pagalbos centras“
Pareigybė
direktorius
Gyvena
Vilnius, Lietuva
???? m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgijo vienpakopį aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, 2001 m. Lietuvos teisės universitete (LTU) apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją Teisinė paslauga policijos veikloje: probleminė lyginamoji analizė. 1983–1997 m. dirbo Lietuvos vidaus reikalų sistemoje; 1997–???? m. LTU Personalo skyriaus vadovas; 1997–2004 m. LTU VšĮ „Teisinės pagalbos centras“ direktoriaus pavaduotojas, nuo 2004 direktorius; 1997–2001 m. LTU Administracinės teisės katedros asistentas, 2002 m. lektorius, 2003 m. docentas; 2006 m. Mykolo Romerio universiteto (MRU, buvęs LTU) Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedros docentas, dėstė Lietuvos administracinę teisę, Lietuvos administracinio proceso teoriją ir praktiką, Lietuvos teisėsaugos institucijos discipliną, teisės teoriją. 2013 m. Lietuvos Respublikos (LR) Advokatūros advokatų tarybos sprendimu nr. 25 pripažintas advokatu. 2015–2016 m. LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko visuomeninis konsultantas. Nuo 2018 m. praktikuojantis advokatas. Paskelbė per 20 mokslinių straipsnių šalies ir užsienio leidiniuose. Mokslinių tyrimų sritys: teisės teorija, Lietuvos administracinė teisė, Lietuvos administracinio proceso teorija ir praktika, Lietuvos teisėsaugos institucijos.
Grįžti