Loreta Tauginienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 003 vadyba
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2000 m. Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) baigė filologijos bakalauro, 2002 m. ten pat – filologijos magistro, 2005 m. Mykolo Romerio universitete (MRU) – teisės magistro studijas; 2013 m. MRU apgynė socialinių mokslų srities vadybos krypties daktaro disertaciją Socialinė atsakomybė universiteto mokslinės veiklos valdyme, kurią Baltijos universiteto programa (angl. Baltic University Programme) pripažino viena iš geriausių darnaus vystymosi srityje. Paskelbė virš 20 mokslo darbų. Europos organizacijos tyrimų grupės (angl. European Group for Organizational Studies) narė. Mokslo žurnalo Independent Journal of Management & Production redakcinės recenzentų tarybos narė bei mokslo žurnalo Journal of Academic Ethics redakcinės kolegijos narė. Europos akademinio sąžiningumo tinklo (angl. European Network for Academic Integrity) tarybos narė (2017–2020). Mokslinių tyrimų sritys: etikos vadyba, universiteto socialinė atsakomybė, akademinė etika, visuomenės įtrauktis.
Grįžti