Saulius Lileikis

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 007 edukologija
2006 m. apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją Altruisto ugdymo ankstyvojoje jaunystėje tobulinimo prielaidos. Nuo 2007 m. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos docentas, dėsto taikomųjų tyrimų metodologiją, valdymo psichologiją, darnos mentalitetą, verslo etiką. Paskelbė 4 mokslo monografijas: Jaunuolių altruizmo ugdymas: sociokultūrinis kontekstas. Asmenybės socializacijos perspektyva (2007), Kultūrinės ir psichosocialinės jūrinės edukacijos metodologiniai metmenys (2011), Jūrinės savivokos formavimosi kontūrai: asmenybės vertingumo linkmė (2015), Jūrų lyderystė: vertybės, psichologija, saviugda (2018); 5 studijų knygas ir per šimtą mokslo straipsnių Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos, Prancūzijos recenzuojamuose mokslo leidiniuose savarankiškai arba su bendraautoriais. Mokslinių tyrimų sritys: mokslo metodologija, jūrinė hodegetika, jūrų uosto antropologija ir vadyba.
Grįžti