Ievos Aurylaitės paskiausias turinys

 1. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  The Empowerment of Local Government to Involve the Citizens into Political Decision-Making Process to Use the Social Network Facebook Summary. The quality of modern democracy rests upon an active participation of citizens in political decision-making process. Globalization development in public...
 2. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  Literatūra Akampurira, Abraham, Decentralisation, Local Governance and Development: An Aspect of Development, Hamburg, Germany: Anchor, 2014. Baltušnikienė, Jūratė, „Decentralizacijos procesų turinys viešajame valdyme“ | Alvydas Raipa (sud.), Modernus viešasis valdymas, Kaunas: UAB „Vitae...
 3. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  3. Informacinėje visuomenėje politikos institutai ir politikos lyderiai vis dažniau reprezentuoja politikos darbotvarkę viešojoje skaitmeninėje erdvėje, tačiau jų įtaka formuojant politinį diskursą mažėja, nes yra neužtikrinama piliečių ir valdžios interakcija. Horizontaliojoje dimensijoje tarp...
 4. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  Išvados 1. Globalizacijos plėtra viešojoje politikoje vyksta decentralizacijos procesu: pilietinės visuomenės – politinės visuomenės galios santykių restruktūrizacija ir subnacionalinės politikos dominavimu bendruomenėje. Politinės galios decentralizacijos proceso analizė padeda atskleisti...
 5. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  Interviu duomenimis, socialinis tinklas „Facebook“ gali paveikti – daryti įtaką politinių sprendimų priėmimo procesui. Tik tada, kai savivaldos darbuotojai reprezentuoja aktualius klausimus viešojoje skaitmeninėje erdvėje ir inicijuoja, koordinuoja diskusijos tolesnę eigą. Savarankiškos piliečių...
 6. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  Informacijos viešinimo aktyvumas reiškiasi informacijos viešinimo gausa ir išsamumu. Pastaruoju atveju naudojamas hipertekstas. Socialiniuose tinkluose hipertekstas suteikia galimybę politines problemas reprezentuoti plačiajai visuomenei panaudojant vaizdinę medžiagą (nuotraukas)...
 7. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  Lietuvos savivaldos įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“ Remiantis interviu duomenimis, galima atskleisti vietos valdžios socialinę patirtį apie piliečių dalyvavimą ir identifikuoti socialinio tinklo „Facebook“ platformos specifiką...
 8. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  1 lentelė. Informantų charakteristikosSudaryta autorės.Informanto kodasInformanto charakteristikaInstitucijaPareigos1PSPagėgių savivaldybėBendrojo ir juridinio skyriaus vyr. specialistė2PMSPanevėžio miesto savivaldybėKomunikacijos skyriaus vyr. specialistė3AMSAlytaus miesto savivaldybėViešųjų ir...
 9. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  Tyrimo metodologija Šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje internetas labai svarbus plėtojant valdžios ir piliečių dialogą. Straipsnio metodologija vadovaujasi kokybinio metodo prieiga. Atlikto tyrimo metodas yra pusiau struktūruotas interviu. Interviu informantai – viešųjų ryšių specialistai...
 10. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  El. dalyvavimas yra komunikacinių technologijų naudojimas, skatinant piliečių komunikaciją su valdžios atstovais tam, kad padidėtų politinis dalyvavimasŽr. Paul Cunningham, Miriam Cunningham (eds.), Exploiting the Knowledge Economy: Issues, Applications and Case Studies, 2006.. El. dalyvavimo...
 11. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  1 pav. Politinės komunikacijos dimensijosSudaryta autorės pagal Kees Brants, Katrin Voltmer (eds.), Political Communication in Postmodern Democracy: Challenging the Primacy of Politics, p. 4. Informacinėje visuomenėje politikos institutai ir politikos lyderiai vis dažniau reprezentuoja...
 12. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  Naujųjų medijų decentralizacija konstruojant skaitmeninę viešąją erdvę vietos savivaldoje Analizuojant vietos valdžios ir piliečių politinę komunikaciją, svarbu atskleisti medijų vietą ir kuriamus santykius su socialine ir institucine struktūra. Politinės komunikacijos sistemos lygmenys...
 13. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  Žemesniųjų valdymo lygių valdžios organai, turėdami tam tikrą autonomijos (veikimo laisvės) laipsnį, visų pirma atskaitingi ne valstybės valdymo subjektams, bet vietos ar regiono rinkėjamsŽr. Jūratė Baltušnikienė, „Viešojo valdymo sistemos decentralizacija: turinys, pranašumai ir trūkumai“, p...
 14. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  Atskaitomybė ir responsyvumas yra tarpusavyje neatsiejami, nes įsigali vykstant politinei komunikacijai tarp valdžios ir piliečių. Atskaitomybė – tai vykdomosios valdžios atskaitomybė rinkėjų atstovams. Ši atskaitomybės grandis nutrūksta, kai demokratiškai išrinkti pareigūnai ir jų patikėtiniai...
 15. Ieva Aurylaitė

  Straipsnis Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atv…

  Decentralizacija gali būti skirstoma į įvairias formas: dekoncentraciją, delegavimą ir devoliuciją. Politinei decentralizacijai yra priskiriama tik devoliucijos formaŽr. Richard Crook, James Manor, Democracy and Decentralization in Southeast Asia and West Africa: Participation, accountability...