Irena Fedorovič

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Polonistikos centras
Pareigybė
docentė
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1993 Vroclavo universitete (Lenkija) baigė lenkų filologijos studijas, 2002 m. Lenkijos mokslų akademijos Literatūros tyrimų institute (LMA LTI) apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Czesławas Jankowskis Vilniaus literatūriniame ir kultūriniame gyvenime 1905-1929 metais (lenk. Czesław Jankowski w życiu literacko-kulturalnym Wilna lat 1905-1929). Stažavosi Jogailos universitete (Krokuva, Lenkija), Varšuvos universitete (Lenkija), LMA LTI (Varšuva, Lenkija). Nuo 1994 m. Vilniaus universiteto Polonistikos centre (ankščiau Lenkų filologijos katedroje) dėsto XIX ir XX a. pradžios lenkų literatūros istoriją, lenkų Nobelio premijos laureatų kūrybą, lenkakalbę Lietuvos literatūrą, XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Vilniaus kultūrinį gyvenimą, šiuolaikinę lenkų kalbą. Dalyvavo 4 valstybiniuose ir tarptautiniuose mokslo projektuose. Paskelbė monografiją W służbie ziemi ojczystej: Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905–1929 (2005), metodinę mokymo priemonę Związki literackie polsko-litewskie w XIX i na początku XX wieku: wybrane zagadnienia (2015) ir virš 50 straipsnių lenkų kalba. Vilniaus universiteto premijos laureatė (2004). Mokslinių tyrimų sritys: lenkų literatūros istorija, lenkakalbė Lietuvos literatūra, šiuolaikinė lenkų kalba.
Grįžti