Adolfas Juodraitis

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 006 psichologija
Įstaiga
Šiaulių valstybinė kolegija
Padalinys
Socialinio darbo katedra
Pareigybė
profesorius
Gyvena
Šiauliai, Lietuva
1975 m. Šiaulių pedagoginiame institute baigė defektologijos studijas, įgydamas pagalbinės mokyklos mokytojo ir logopedo specialybę; 1981 m. SSSR Pedagogikos mokslų akademijos Defektologijos tyrimų institute (Maskva, Rusija) apgynė socialinių mokslų srities psichologijos krypties daktaro disertaciją Protiškai atsilikusių mokinių prisiminimo procesų ypatumai. Stažavosi Zagrebo universitete (Kroatija, 1983–1984), Maskvoje (Rusija, 1990), Mančesteryje (JK, 1993), Karbene (Vokietija, 1999), Stokholme (Švedija, 2000), Bolonijoje (Italija, 2006). 1977–2017 m. dirbo Šiaulių universitete, eidamas prodekano, dekano, katedros vedėjo pareigas; nuo 2003 m. dirba Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose paskelbė per 90 mokslinių publikacijų, iš jų 2 mokslinės monografijos (su bendraautoriais) ir 2 mokslo studijos (su bendraautoriais); skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Maskvoje, Tartu, Sofijoje, Zagrebe, Porte, Bansko Bistricoje ir kitur. Mokslinių tyrimų sritys: neįgalių asmenų reabilitacija, asmenybės adaptacija ir resocializacija, nusikalstamo elgesio asmenų integracija.
Grįžti