Ritos Asakavičiūtės paskiausias turinys

 1. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  The Influence of Substituted 1,3,4,5-Tetrahydro-2H-1,5-Benzodiazepin-2-One Derivatives on Narrow-Leaved Lupin (Lupinus Angustifolius L.) Growth in Vitro Summary: In this study, we have examined synthesized 1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one derivatives and their influence on the...
 2. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  Literatūra Adongo, John Onyango; Alice W. Njue, Josiah O. Omolo, Peter K. Cheplogoi, Dan O. Otaye, “In Vitro Inhibition of Botrytis Cinerea – Causative Agent for Grey Mold by Crude Extracts of Basidiomycetes Fungi,” Science Journal of Biotechnology, 2012, pp. 1–3. Castillo-Blum, Silvia E.; Noráh...
 3. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  Išvados 1. Pirmą kartą tirtas 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapiams lubinams ir nustatyta: didesnį poveikį lubinų daiginimui ir auginimui turi dariniai, kurių benzodiazepino žiede yra 4–CH3 struktūrinis fragmentas, palyginti su junginiais, turinčiais 3–CH3...
 4. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  Ląstelės tįsimo zonoje junginių 1 b ir 1 c paveiktų daigų ląstelės augo izodiametriškiau, palyginti su kontroliniu variantu. Dėl šios priežasties lubino hipokotilis išaugo ilgesnis ir storesnis nei kontrolinis. 4 b paveiktų junginių lubinų epikotiliai buvo aukščiausi – jų ląstelės ištįso 50 %...
 5. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  3 lentelė. Tiriamų 1,5-benzodiazepinų darinių 1 a–c, 2 a–c, 3 a–c ir 4 a–c 3,0 mg/l koncentracijų tirpalų poveikis siauralapių lubinų VB Vilniai daiginimui Petri lėkštelėse JunginysŠaknelės ilgisStiebelio aukštisAugalo biomasėVidurkis, cm% (kontrolės atžvilgiu)Vidurkis, cm% (kontrolės...
 6. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  Junginiai 3 a–c ir 4 a–c turėjo mažesnį poveikį siauralapių lubinų VB Derliai daigumui. Visi 12 junginių padidino stiebelio aukštį 2–58 %. Šioje junginių grupėje galime išskirti kaip aktyviausią junginį 4 c, kuris šaknelės ilgį padidino 6 %, stiebelio aukštį – 33 % o augalo biomasę – 8 %, nors 4...
 7. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  2 lentelė. Tiriamų 1,5-benzodiazepinų darinių 1 a–c, 2 a–c, 3 a–c ir 4 a–c 3,0 mg/l koncentracijų tirpalų poveikis siauralapių lubinų VB Derliai daiginimui Petri lėkštelėse JunginysŠaknelės ilgisStiebelio aukštisAugalo biomasėVidurkis, cm% (kontrolės atžvilgiu)Vidurkis, cm% (kontrolės...
 8. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas Ištirta 1,5-benzodiazepinų ir jų acilintų darinių poveikis siauralapių lubinų (Lupinus angustifolius L.) vystymuisi in vitro. Žinant, kad acilinti heterocikliniai junginiai pasižymi ryškesniu biologiniu poveikiu, tirta 1,5-benzodiazepin-2-onų 1 a, 1 b, 1 c ir jų...
 9. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  Siauralapių lubinų daiginimas laboratorinėmis sąlygomis. 1,5-benzodiazepinų darinių biologinio aktyvumo tyrimai atlikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialo biotechnologijos laboratorijoje daiginant siauralapių lubinų (Lupinus angustifolius L.) VB Derliai ir VB Vilniai sėklas...
 10. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  1 lentelė. Junginių sintezės schema. Reagentai ir sąlygos: a – (CH3CO)2O, CH3Cl, Δ iki 5 h; b – ClCH2COCH3, C6H5CH2N+(CH2CH3)3Cl-, CH3CN, K2CO3, Δ iki 7 h; c – BrCH2COC6H5, C6H5CH2N+(CH2CH3)3Cl-, CH3CN, K2CO3, Δ iki 7 h JunginysR, R1Junginio pavadinimasLiteratūra1 aR=H...
 11. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  1 pav. Junginių sintezės schema. Reagentai ir sąlygos: a – (CH3CO)2O, CH3Cl, Δ iki 5 h; b – ClCH2COCH3, C6H5CH2N+(CH2CH3)3Cl-, CH3CN, K2CO3, Δ iki 7 h; c – BrCH2COC6H5, C6H5CH2N+(CH2CH3)3Cl-, CH3CN, K2CO3, Δ iki 7 h
 12. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  Lubinų maistinė ir pašarinė vertė priklauso nuo alkaloidų kiekio sėklose. Alkaloidų kiekis sėklose priklauso nuo daugelio veiksnių: klimatinių, agrotechninių sąlygų, taip pat nuo lubinų rūšies ir lubinų veislės. Maistui tinka lubinai, kurių alkaloidingumas mažesnis nei 0,025 %. Jie priskiriami...
 13. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  Šiems tyrimams buvo pasirinkti lubinai. Kadangi šiuo metu baltymingų augalų auginimas ES smarkiai smuko, būtina ieškoti priemonių, galinčių padidinti ankštinių augalų derlingumą ir atsparumą plintančioms grybinėms ligoms. Auginant baltymingus augalus būtų galima įveikti baltymų deficitą ES...
 14. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  Įvadas Policikliniai, azotą turintys heterociklai: indolai, benzoimidazolai, chinolinai, plačiai naudojami kaip aktyvūs pesticidai. Dėl tokių savybių daugelis jų yra gerai žinomi žemės ūkio preparataiŽr. Silvia E. Castillo-Blum, Noráh Barba-Behrens, “Coordination Chemistry of Some Biologically...
 15. Rita Asakavičiūtė

  Straipsnis Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) vystymuisi „in vitro“

  Santrauka: Ištirtas 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų (Lupinus angustifolius L.) vystymuisi. Tirta laboratorinėmis sąlygomis, daiginant siauralapių lubinų VB Derliai ir VB Vilniai sėklas Petri lėkštelėse. Nustatyta, kad didžiausią poveikį lubinų VB...