Ona Gražina Rakauskienė

Laipsnis
habilituota daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 004 ekonomika
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Gyvenimo kokybės laboratorija
Pareigybė
vadovė
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1963 m. Vilniaus universitete baigė ekonomikos studijas, 1979 m. TSRS Mokslų akademijos (MA) Centriniame ekonomikos matematikos institute (Maskva, Rusija) apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos krypties daktaro disertaciją Gyventojų santaupų modeliavimas, 1994 m. Rusijos MA Gyventojų problemų institute (Maskva, Rusija) apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos krypties habilituoto daktaro disertaciją Jaunosios kartos socialiniai ir ekonominiai orientyrai: teorija, metodologija, analizė, 1998 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) suteiktas ekonomikos profesoriaus vardas. 1995–2000 m. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto vyriausioji mokslinė bendradarbė; 1995–2000 m. VGTU Tarptautinės ekonomikos ir verslo katedros docentė, profesorė; 1998–2000 m. Ekonomikos ir privatizacijos instituto prie Lietuvos Respublikos (LR) Ūkio ministerijos Ūkio analizės ir prognozės skyriaus vedėja; 2001–2003 m. LR Seimo Kanceliarijos Ekonominės analizės ir prognozavimo darbo grupės vadovė; 2001–2013 m. Mykolo Romerio universiteto (MRU) Ekonomikos bei Tarptautinės prekybos ir muitų katedrų profesorė; nuo 2013 m. MRU Ekonomikos ir verslo instituto profesorė; nuo 2015 m. MRU Gyvenimo kokybės laboratorijos vadovė. 12 monografijų autorė arba bendraautorė, 1 mokomosios knygos bendraautorė, paskelbė arti 40 straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, skaitė per 30 pranešimų šalies ir tarptautiniuose mokslo renginiuose. Mokslinių tyrimų sritys: socialinis ekonominis saugumas; gyventojų gyvenimo kokybė ir užimtumo didinimo galimybės; socialinė ekonominė nelygybė; ES ekonominė integracija, socialinė ir ekonominė sanglauda; globalizacija ir tarptautinė ekonomika; lyčių ekonomika.
Grįžti