Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Baudžiamosios justicijos katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1996 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete (VU TF) baigė teisės specialybę, įgydama teisininko kvalifikaciją; 2003 m. ten pat apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją Teismo ekspertizės išvadų formulavimas ir vertinimas. 1996-2017 m. dirbo Lietuvos teismo ekspertizės centre, 2004-2017 m. ėjo direktorės pareigas; nuo 1997 m. dirba VU TF Baudžiamosios justicijos katedroje, dėsto mokslinius įrodymus, baudžiamojo proceso teisę, veda magistro seminarus; 2005–2017 m. dalyvavo Europos teismo ekspertizės institucijų sąjungos (ENFSI) veikoje, 2017 m. išrinkta ENFSI tarybos nare; 2017 m. paskirta Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėja. 5 monografijų ir tarptautinio kriminalistikos vadovėlio bendraautorė, savarankiškai arba su bendraautoriais publikavo virš 30 mokslinių straipsnių, skaitė virš 20 pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose. Mokslinių tyrimų sritys: įrodymai ir įrodinėjimas, baudžiamojo proceso teisė, specialiosios žinios, kriminalistika.
Grįžti