Giedrė Blažytė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 005 sociologija
Įstaiga
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Padalinys
Etninių tyrimų institutas
Pareigybė
mokslo darbuotoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2010 m. Mykolo Romerio, Tamperės (Suomija) ir Johanno Keplerio (Lincas, Austrija) universitetuose baigė tarptautines jungtines lyginamosios socialinės politikos ir gerovės magistro studijas; 2017 m. Lietuvos socialinių tyrimų centre, Vytauto Didžiojo ir Kauno technologijos universitetuose apgynė socialinių mokslų srities sociologijos krypties daktaro disertaciją Imigracija dėl šeimos susijungimo Lietuvoje: lytis ir etniškumas socialinės adaptacijos procese. Stažavosi Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūroje (EU Agency for Fundamental Rights – FRA, 2011–2012). Nuo 2012 m. dirba Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institute, nuo 2018 m. užima mokslo darbuotojos pareigas; nuo 2017 m. nevyriausybinės organizacijos „Diversity Development Group“ tyrėja. Dalyvavo 3 nacionaliniuose ir 4 tarptautiniuose mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektuose, eidama projektų vykdytojos ir nepriklausomos ekspertės pareigas. Paskelbė 9 mokslines publikacijas, skaitė pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose. Magistro tezės Lietuvos mokslų akademijos aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse įvertintos kaip geriausias 2010 m. studentų mokslo darbas. Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinės migracijos procesai, šeimos migracija, migracija ir lytis, tarptautinės apsaugos gavėjų integracija, nelegali migracija ir prekyba žmonėmis, visuomenės nuostatos.
Grįžti