Tadas Sudnickas

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
socialiniai mokslai · S
Kryptis
S 003 vadyba
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Vadybos institutas
Pareigybė
direktorius
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1981 m. Vilniaus universitete baigė Finansų ir ekonominės kibernetikos studijas, 1989 m. Kauno politechnikos institute apgynė technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos krypties daktaro disertaciją Konceptualių schemų, naudojamų duomenų bazių projektavimo automatizavimui, tyrimas ir realizacija. Stažavosi [įstaiga] (Vokietija, [metai]), [įstaiga] (Italija, [metai]), įstaiga [įstaiga] (Nyderlandai, [metai]. 2000–2004 m. įmonės „AON Consulting“ personalo valdymo ir mokymų konsultantas; 2004–2005 m. Mykolo Romerio universiteto Valstybinio valdymo fakulteto prodekanas, 2005–2010 m. Viešojo administravimo fakulteto dekanas, nuo 2010 m. Viešojo valdymo fakulteto Vadybos instituto direktorius. Vykdė vadybos konsultavimo ir mokymo projektus Lietuvos, Vokietijos ir JAV konsultacinėse kompanijose. 2 monografijų, 3 vadovėlių, mokslo studijos, [skaitmuo] mokslo straipsnių, išspausdintų Lietuvos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos, Kazachstano mokslo žurnaluose, autorius arba bendraautoris. Mokslo žurnalo Viešoji politika ir administravimas vyriausiasis redaktorius bei mokslo žurnalo Socialinių mokslų studijos redkolegijos narys. Mokslinių tyrimų sritys: žmogiškųjų išteklių valdymas, veiklos efektyvumo matavimas, kompetencijų valdymas, procesų tobulinimas, lyderystė.