Neringos Grigutytės paskiausias turinys

 1. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  The Psychological Safety Assurance of Sexually Abused Children in Criminal Trial Summary. Crimes of children sexual abuse are not a new phenomenon, but for a long time it was taboo to the public. As parents and professionals got more and more aware of it, public opinion has started to change...
 2. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  Literatūra Bala, Nicholas, “Children in the Canadian Justice System: Progress & Problems” | Keeping the Promise Conference, 2004. Beitchman, Joseph H.; Kenneth J. Zucker, Jane E. Hood, Granville A. DaCosta, Donna Akman, Erika Cassavia, “A Review of the Long-Term Effects of Child Sexual Abuse,”...
 3. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  4. Išvados Dalyvavimas baudžiamojo proceso teisinėse procedūrose nuo seksualinės prievartos nukentėjusiems vaikams sukelia daug neigiamų išgyvenimų, jo metu vaikams nėra garantuojamas fizinis bei psichologinis saugumas, dėl to vaikai yra pakartotinai traumuojami. Antrinė trauma, patiriama...
 4. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  Vaiko atstovavimas teisinių procedūrų metu. Kaip jau apžvelgėme anksčiau, nukentėjusiam vaikui nėra skiriamas gynėjas – advokatas, kuris atstovautų vaiko teisėms teisinių procedūrų metu. Nukentėjusio vaiko atstovais tampa tėvai, kurie neretai patys išgyvena krizę ir neturi pakankamai vidinės...
 5. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  4) Aplinkos pritaikymas vaiko poreikiams. Apklausos metu vaikas jausis saugesnis, jei bus apklausiamas pakankamai jaukioje, komfortiškoje ir privatumo jausmą kuriančioje patalpojeŽr. Kathleen Coulborn Faller, Child Sexual Abuse: Intervention and Treatment, pp. 41–59.. Tokia patalpa gali būti...
 6. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  3) Ryšio su vaiku svarba. Kvalifikuotas apklausėjas yra svarbiausia vaikų seksualinės prievartos tyrimo proceso dalisŽr. Roe Bubar, Interviewing Native Children in Child Sexual Abuse Cases, 2000.. Kad ir koks specialistas apklaustų vaiką, pirmiausia jis turi užmegzti ryšį su vaiku. Tai, ar...
 7. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  Geri teisėjai puikiai žino, kad norint išsiaiškinti tiesą, patariama reaguoti, emociškai palaikyti vaikąŽr. John Myers, “Adjudication of Child Sexual Abuse Cases,” 1994.. Susidūrę su stipriom emocijom jie nebeklausinėja faktų ir atkreipia dėmesį į emocinę būseną: „Matau, kad nerimauji – įkvėpk...
 8. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  2) Apklausą atliekančių specialistų paruošimas. Vaiko apklausą dažniausiai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjas ar kitas teisėsaugos pareigūnas. Kaip bebūtų apmaudu, tačiau dažniausiai apklausiantys specialistai nežino, neišmano vaikų raidos, bendravimo su vaikais ypatumų bei neskiria beveik...
 9. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  Vaiko apklausa Siekiant mažinti ikiteisminio tyrimo ir jo metu vykstančių apklausų neigiamą poveikį galima taikyti tam tikras strategijas. Vienas iš svarbių pokyčių būtų mažinti apklausų skaičių. Nors Baudžiamojo proceso kodekse yra įtvirtinta nuostata, kad nepilnametis paprastai apklausiamas...
 10. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  Nustatyta, jog tinkamas nukentėjusio vaiko paruošimas teisinėms procedūroms, supažindinimas su procedūrų eiga, jose dalyvaujančiais asmenimis, jų tikslais paspartina teisinių procedūrų eigą bei sumažina vaiko patiriamą psichologinę traumą teisinių procedūrų metuŽr. Karen J. Saywitz, Gail S...
 11. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  Teisinėms procedūroms vaiką paruošti gali psichologai, socialiniai darbuotojai, vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai, socialiniai pedagogai, teisėsaugos institucijų darbuotojai. Paruošimą galima pradėti prieš pradedant vaiko apklausas ir jis gali trukti vieną ar keletą susitikimų. Vaiko...
 12. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  Taigi siekiant efektyviai tirti vaikų seksualinės prievartos atvejus bei vaikams suteikti tinkamą pagalbą, labai svarbi ne tik įvairių sričių specialistų pagalba, bet ir jų sklandus bendradarbiavimasŽr. Friedhelm Kirchhofer, “Institutional Management of Child Sexual Abuse,” 1996; Tilman Furniss...
 13. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  Vertinant dabartinę vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, padėtį ir jiems teikiamą pagalbą, akivaizdu, kad šiems vaikams teikiama ne tik nepakankamai veiksminga pagalba, bet ir teikiant pagalbą vaikai yra pakartotinai traumuojami. Kilus įtarimui ar išaiškėjus faktui, kad vaikas yra...
 14. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  3. Vaiko psichologinio saugumo užtikrinimo ir antrinio traumatizmo mažinimo baudžiamojo proceso metu galimybės Aptarus pagrindinius antrinę traumą sukeliančius baudžiamojo proceso veiksnius bei pasekmes nukentėjusiam vaikui, kyla klausimas, o ką būtų galima daryti kitaip. Atsakymus į šį klausimą...
 15. Neringa Grigutytė

  Straipsnis Seksualinę prievartą patyrusių vaikų psichologinio saugumo užtikrinimas baudžiamojo proceso metu

  Atlikta daug tyrimų bandant nustatyti dalyvavimo teisiniuose procesuose sukeltas psichologines pasekmes prievartą patyrusiam vaikui. Remiantis tyrimų duomenimis galima teigti, kad bent jau tam tikram skaičiui vaikų dalyvavimas baudžiamajame procese yra susijęs su nuolatinės įtampos išgyvenimuŽr...