Aelita Skaržauskienė

Laipsnis
daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 003 vadyba
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Socialinių technologijų fakultetas
Pareigybė
dekanė
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1991 m. Vilniaus universitete baigė germanų filologijos bakalauro, 2005 m. ISM vadybos ir administravimo universitete (ISM VAU) – vadybos magistro studijas; 2009 m. ISM VAU apgynė socialinių mokslų srities vadybos krypties daktaro disertaciją Sisteminis mąstymas kaip kompetencija lyderystės paradigmoje. Stažavosi daugiau nei 10 užsienio universitetų JAV ir Europoje. 1995–2003 m. „Primus GmbH“ tarptautinių ryšių atstovė, 2003–2009 m. UAB „Una“ direktorė, 2009–2013 m. Mykolo Romerio universiteto (MRU) Socialinės informatikos fakulteto prodekanė, nuo 2013 m. MRU Socialinių technologijų fakulteto dekanė. Nuo [metai] m. prioritetinės MRU mokslinės programos „Socialinės technologijos“ iniciatorė ir mokslinė vadovė. Inicijavo ir įgyvendino apie 15 studijų ir mokslo projektų: tarpdisciplininių jungtinių programų kūrimo, humanitarinių socialinių mokslo plėtros, mokslo populiarinimo jaunimo tarpe, verslumo skatinimo, e. sveikatos integruotų transformacijų ir t. t.; įgyvendino visuotinės dotacijos projektą „Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymuisi tinklo visuomenėje“. [Skaitmuo] tarptautinių mokslo žurnalų redkolegijos narė. COST ekspertė ir Lietuvos atstovė 2 tarpdisciplininių veiklų valdymo komitetuose. Mokslinių tyrimų sritys: kolektyvinio intelekto atsiradimas bendruomenėse ir technologinės pažangos panaudojimas socialinėms problemoms spręsti.