Sandra Mekšriūnaitė

Sritis
  1. medicinos ir sveikatos mokslai · M
Kryptis
  1. M 004 visuomenės sveikata
Įstaiga
Higienos institutas
Padalinys
Mirties priežasčių registras
Pareigybė
vadovė
Tinklavietė
http://www.hi.lt
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2013 m. Vilniaus universitete baigė visuomenės sveikatos magistro studijas. 2011–2012 m. Prienų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė, 2012–2016 m. Higienos instituto (HI) Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė, nuo 2017 m. HI Mirties priežasčių registro vadovė. Dalyvavo įgyvendinant projektus: „Sveikatos netolygumų mažinimas: veiksmų plano sukūrimas ir struktūrinių fondų projektai“, „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“, „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“, „Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“. Parengė 3 HI leidinių serijos Mokslo darbai leidinius, 3 metodines rekomendacijas visuomenės sveikatos stebėsenos tema, 6 visuomenės sveikatos netolygumų teminius leidinius, paskelbė 14 publikacijų, išspausdintų recenzuojamuose Lietuvos mokslo žurnaluose. Mokslinių tyrimų sritys: išvengiamas mirtingumas, išvengiamos hospitalizacijos, geografinis prieinamumas, sveikatos netolygumai.