Aurelija Gritėnienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Lietuvių kalbos institutas
Padalinys
Bendrinės kalbos tyrimų centras
Pareigybė
vyresnioji mokslo darbuotoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1998 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė bakalauro studijas, įgydama lietuvių filologijos specialybę; 2000 m. ten pat baigė magistro studijas, įgydama kalbotyros specialybę; 2004 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Liaudiškų fitonimų motyvacija: šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas. Nuo 2002 m. Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja, leksikografė. Kartu su kolegomis spaudai parengė 7 žodynus; nuo 1996 m. Akademinio lietuvių kalbos žodyno Papildymų kartotekai užrašė daugiau nei 12 000 leksikografinių vienetų; nuo 2007 m. Bendrinės lietuvių kalbos žodyno darbo grupės narė, teksto rašytoja ir redaktorė. Išleido mokslinę monografiją Augalų pavadinimų motyvacija šiaurės panevėžiškių patarmėje (2006), kartu su kolegomis sudarė knygą Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską (2015), kolektyvinės monografijos Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai: kalbinė kurti analizė (2017) bendraautorė, paskelbė per 50 mokslinių ir mokslo populiarinimo publikacijų Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose. Už disertaciją apdovanota Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premija (2006). Mokslinių tyrimų sritys: leksikologija, leksikografija, semantika, dialektologija.