Irena Smetonienė

Laipsnis
daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Filologijos fakultetas
Pareigybė
profesorė
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1986 m. Vilniaus universitete (VU) įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikaciją, 2001 m. ten pat apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Garsinės reklamos stilius. 1986–1989 m. Kauno miesto 46 vidurinės mokyklos mokytoja; 1989–2002 m. Lietuvos televizijos kalbos redaktorė ir Kalbos kultūros skyriaus viršininkė; 1997–2003 m. VU Lietuvių kalbos katedros lektorė; 2002–2012 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė; 2004–2015 m. VU docentė, nuo 2015 m. profesorė. Dalyvavo vykdant [skaitmuo] tarptautinius ir Lietuvos mokslo projektus. Išleido 2 monografijas: Reklama…Reklama? Reklama! (2009) ir kartu su bendraautoriais Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje (2017); paskelbė per 30 mokslo straipsnių šalies ir užsienio moksliniuose žurnaluose; savo mokslinius tyrimus skleidė tarptautinėse ir vietinėse konferencijose, radijuose, televizijose, viešosiose paskaitose visuomenei ir profesinei auditorijai. Mokslinių tyrimų sritys: retorika, stilistika, normos teorija ir praktika, kalbos politika, etnolingvistika.
Grįžti