Liudvikas Algirdas Špokas

Laipsnis
habilituotas daktaras
Sritis
  1. technologijos mokslai · T
Kryptis
  1. T 009 mechanikos inžinerija
Įstaiga
Aleksandro Stulginskio universitetas
Padalinys
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Pareigybė
emeritas
Gyvena
Akademija, Kauno r., Lietuva
1960 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪA) baigė Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą, įgydamas mechanikos inžinieriaus kvalifikaciją; 1963–1966 m. LŽŪA, 1966-1967 m. Drezdeno technikos universiteto aspirantas; 1968 m. LŽŪA apgynė technologijos mokslų srities mechanikos inžinerijos krypties daktaro disertaciją Javų smulkinimo tyrimai, 1995 m. ten pat apgynė habilituoto daktaro disertaciją Javapjūtės grūdų nuostoliai, jų kitimo dėsningumai ir mažinimo būdai; 1996 m. suteiktas technikos mokslų profesoriaus vardas. Kėlė kvalifikaciją Halės, Hohenheimo, Rostoko universitetuose (Vokietija). 1968–1970 m. LŽŪA vyresnysis dėstytojas, 1970–1973 m. docentas, 1973–1996 m. Žemės ūkio mašinų katedros docentas, 1997–2008 m. profesorius, nuo 2009 m. profesorius emeritas, dėstė žemės ūkio mašinų teorijos, technologinių procesų valdymo kursą, vadovavo 5 doktorantams; skaitė paskaitas Dresdeno technikos, Halės, Hohenheimo universitetuose (Vokietija). 7 knygų autorius, 8 knygų ir 12 brošiūrų benraautoris, paskelbė 163 mokslinius straipsnius recenzuojamuose leidiniuose, 310 straipsnių periodinėje spaudoje, perskaitė 114 pranešimų mokslinėse konferencijose Vokietijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Rusijoje ir Lietuvoje. Su bendraautoriais gavo 11 išradimų autoriaus liudijimus. Buvęs LŽŪA senato narys, LŽŪA doktorantūros komitetų narys. Mokslinių tyrimų sritys: grūdinių augalų derliaus nuėmimo mašinų darbo kokybinių rodiklių įvertinimas, grūdų nuostolių ir degalų sąnaudų mažinimo priemonių pagrindimas.
Grįžti