Pillė Veljataga

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Padalinys
Lietuvos filosofijos istorijos skyrius
Pareigybė
mokslo darbuotoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1974 m. LSSR Valstybiniame dailės institute (vėliau Vilniaus dailės akademija) įgijo meno istorijos ir teorijos specialybę, 1986 m. Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute (LMA FSTI) apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Meno santykio su tikrove problema lietuvių estetikoje (1900–1940). 1978–1984 m. LMA FSTI Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus darbuotoja, 1984–1990 m. Istorijos instituto Menotyros skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, 1990–1994 m. Kultūros ir meno instituto Estetinės kultūros skyriaus mokslo darbuotoja, 1994–2010 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto Lietuvos kultūrinio identiteto skyriaus mokslo darbuotoja, 1998–2000 m. Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto dėstytoja, nuo 2010 Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotoja. Paskelbė monografiją Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje XX a. pirmoje pusėje: meno tautiškumas ir visuomeniškumas (2011), per 30 mokslinių ir per 40 dailės kritikos straipsnių. Lietuvos estetikų asociacijos, Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos estų draugijos valdybos narė. Apdovanota Lietuvos respublikos kultūros ministerijos padėkos raštu už aktyvią veiklą saugant bei puoselėjant estų kultūrą, tradicijas, papročius bei vystant kultūrų dialogą visuomenėje. Mokslinių tyrimų sritys: estetika, XIX a. pabaigos – XX a. pirmos pusės Lietuvos estetikos istorija, XIX a. pabaigos – XX a. pirmos pusės Lietuvos dailės istorija, dailės kritika, Estijos dailė.
Grįžti