Irmina Matonytė

Laipsnis
daktarė (HP)
Vardas
profesorė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 005 sociologija
Įstaiga
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Padalinys
Politikos mokslų katedra
Pareigybė
profesorė
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1993 m. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) baigė politologijos bakalauro studijas, 1994 m. Vidurio Europos universitete (Vengrija) baigė politologijos magistro studijas, 1996 m. Politinių studijų institute (Prancūzija) baigė aukštąsias teorines doktorantūros studijas, 1999 m. VDU apgynė socialinių mokslų srities sociologijos krypties daktaro disertaciją Sociologinės elito interpretacijos ir jų taikymas posovietinėje erdvėje, 2007 m. Socialinių tyrimų institute (STI) atliko habilitacijos procedūrą tema „Demokratinis elitizmas pokomunistiniame kontekste: teorinis konstruktas ir socialinės praktikos“. 2003 m. Kauno technologijos universitete (KTU) suteiktas docento, 2012 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (ISM VEU) – profesoriaus pedagoginiai vardai. 1994–1999 m. VDU Politologijos ir sociologijos katedros asistentė, 1999–2006 m. KTU Sociologijos katedros docentė, 2000–2003 m. KTU Viešosios politikos tyrimų centro direktorė, nuo 2002 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja, 2006–2008 m. Europos humanitarinio universiteto prorektorė mokslo reikalams, nuo 2010 m. ISM VEU profesorė, nuo 2017 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorė. Paskelbė 2 monografijas, 1 studiją, daugiau nei 50 mokslinių straipsnių, 2 mokslinės literatūros knygų vertimus, 3 skyrius vadovėlyje, 2 metodines medžiagas; skaitė daugiau nei 30 pranešimų tarptautinėse mokslo konferencijose. Mokslinių tyrimų sritys: NVO ir pilietinė visuomenė, pokomunistinių šalių elitas, koalicinė valdysena Vidurio ir Vakarų Europoje, europinės ir nacionalinių tapatybių konstravimas, politinė komunikacija ir populizmas, moterys politikoje.
Grįžti