Elena Baliutytė-Riliškienė

Laipsnis
daktarė (HP)
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Padalinys
Šiuolaikinės lietuvių literatūros skyrius
Pareigybė
vyriausioji mokslo darbuotoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1977 m. Vilniaus universitete (VU) baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas, 1984 m. Lietuvių kalbos ir literatūros institute (LKLI) baigė aspirantūrą, 1986 m. ten pat apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Tarybinė lietuvių poezija Didžiojo Tėvynės karo metais, 2009 m. VU atliko habilitacijos procedūrą tema „Laiko įkaitė ir partnerė: sovietinė ir posovietinė lietuvių literatūros kritika (1945-2000)“. 1977–1990 m. LKLI jaunesnioji mokslinė bendradarbė; 1991-2009 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI) vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2009 m. vyriausioji mokslo darbuotoja. 2 Lietuvos mokslo tarybos remtų projektų vadovė. Išleido 2 monografijas: Tarybinė lietuvių poezija Didžiojo Tėvynės karo metais (1985) ir Laiko įkaitė ir partnerė: lietuvių literatūros kritika 1945-2000 (2002); Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose paskelbė per 60 mokslinių publikacijų ir recenzijų; sudarė 4 rinkinius LLTI leidžiamai serijai Gyvoji poezija ir parašė jiems įžanginius straipsnius; sudarė išeivijos literatūros kritiko Vytauto A. Jonyno Rinktinius raštus (2006) bei 2 Eduardo Mieželaičio poezijos rinktines (2009, 2016); kartu su kolege sudarė kolektyvinį straipsnių rinkinį Baltic Memory: Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period (2011). Mokslinių tyrimų sritys: lietuvių literatūros kritikos istorija, sovietmečio lietuvių literatūra, šiuolaikinė lietuvių literatūra.