Vanda Aramavičiūtė

Laipsnis
habilituota daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 007 edukologija
Gyveno
1936–2017
1960 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgydama prancūzų kalbos mokytojo specialybę; 1973 m. Vilniaus valstybiniame universitete (VU) apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją Individualus priėjimas auklėjant nedarnių šeimų paauglius, 1983 m. VU suteiktas docento pedagoginis vardas, 1990 m. ten pat apgynė habilituoto daktaro disertaciją Vyresniųjų moksleivių dorovės pozicija ir jos formavimo keliai, 1993 m. VU suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas. 1960–1967 m. Stakliškių vidurinės mokyklos mokytoja (Prienų r.); 1967–1973 m. Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1973-1979 m. Auklėjimo problemų sektoriaus vadovė; 1979–1983 m. VU Pedagogikos katedros vyresnioji dėstytoja, 1983–1993 m. docentė, 1993-2016 m. profesorė, vadovavo 15 doktorantų. 3 monografijų, 1 mokomosios priemonės, 1 mokslo studijos autorė, recenzuojamoje akademinėje Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė per 200 straipsnių. Lietuvių katalikų mokslo akademijos valdybos ir redakcinės kolegijos narė [metai–metai]; VU Edukologijos katedros mokslo darbų žurnalo Acta paedagogica Vilnensia vyriausioji redaktorė (2001–2013), redaktorių kolegijos narė (2014–2017). Mokslinių tyrimų sritys: mokinių ugdymas, auklėjimas, vertybės, dvasinė asmenybės branda, dorovinės pozicijos formavimas.
Grįžti