Daivos Grakauskaitės-Karkockienės paskiausias turinys

 1. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  Teachers Creativity and its Specific Expression in Educational Process Summary. The article discusses different aspects of teachers’ creativity and its specific expression in educational process. In Lithuania it is the first research focused on relationship between different aspects of...
 2. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  Literatūra Alencar, Eunice M. L. Soriano de, “Thinking in the Future: the Need to Promote Creativity in the Educational Context,” Gifted Education International, 1993, vol. 9, no. 2, pp. 68–78. Almonaitienė, Junona, Kūrybingumo ir inovacijų psichologija, Kaunas: Technologija, 2006...
 3. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  4. Nustatyta, kad aukštesnę kvalifikaciją ir didesnį darbo stažą turintys bei kūrybiškumo mokymus lankę pedagogai tiki, kad kūrybiškumas yra išugdoma savybė. Todėl svarbu sudaryti galimybes ir skatinti mokytojus gilinti savo žinias kūrybiškumo srityje. Gilesnės žinios apie kūrybos psichologiją...
 4. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  2. Empirinio tyrimo duomenys parodė, kad egzistuoja reikšmingas teigiamas aukštesnės įgytos kvalifikacinės kategorijos ir aukštesnių divergentinio mąstymo, nekonformiškumo, vidinės motyvacijos ryšys. Taip pat buvo nustatytos teigiamos sąsajos tarp mokytojų ilgesnio pedagoginio stažo ir...
 5. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  Išanalizavus tyrimo metu gautus duomenis matyti, jog mokytojų, lankiusių kūrybiškumo ugdymo seminarus, kūrybiškumo įverčiai yra aukštesni, negu mokytojų, nelankiusių kūrybiškumo ugdymo seminarų. Tai patvirtina ir G. BendaravičiūtėŽr. Danutė Bendaravičiūtė, „Pedagogo asmenybės svarba ugdant vaikų...
 6. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  Taip pat buvo analizuojami mokytojų kūrybiškumo komponentų (divergentinio mąstymo, atkaklumo, nekonformiškumo, vidinės motyvacijos) specifiniai ypatumai. Išanalizavus tyrimo metu gautus duomenis matyti, kad mokytojų, įgijusių skirtingas kvalifikacines kategorijas bei turinčių skirtingą...
 7. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  Rezultatų aptarimas Išanalizavus tyrimo metu gautus duomenis, nustatyta, kad 47 proc. tyrime dalyvavusių mokytojų yra lankę kūrybiškumo ugdymo seminarus. Dažniausiai kūrybiškumo ugdymo seminarus lanko mokytojai, įgiję mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją ir turintys 26–35 metų pedagoginį...
 8. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  Vienintelio kūrybiškumo komponento atkaklumo įverčių vidurkiai statistiškai nėra reikšmingi (p > 0,05). Taigi apibendrinus galima teigti, kad mokytojų, įgijusių aukštesnę kvalifikacinę kategoriją ir dalyvavusių kūrybiškumo ugdymo mokymuose, bendro kūrybiškumo ir visų trijų kūrybiškumo komponentų...
 9. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  Mokytojų, įgijusių skirtingą kvalifikacinę kategoriją ir turinčių skirtingą dalyvavimo mokymuose patirtį, kūrybiškumo įverčių ypatumai Mokytojų, lankiusių ir nelankiusių kūrybiškumo ugdymo seminarus, keturių kūrybiškumo komponentų (divergentinio mąstymo, nekonformiškumo, atkaklumo ir vidinės...
 10. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  10 lentelėje pateikti ketvirtojo kūrybiškumo komponento – vidinės motyvacijos – įverčiai. Jie taip pat labiau išreikšti mokytojų, įgijusių mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją (N = 22, x = 13,3182), negu pedagogų, įgijusių mokytojo kvalifikacinę kategoriją (N = 29, x = 8,5172). 10 lentelė...
 11. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  Panašūs rezultatai gauti ir analizuojant trečiąjį kūrybiškumo komponentą – atkaklumą (9 lentelė). 9 lentelė. Mokytojų, įgijusių skirtingas kvalifikacines kategorijas, atkaklumo įverčių vidurkių palyginimasReikšmingumo lygmuo p = 0,05.Įgyta kvalifikacinė kategorijaNPogrupiai12Vyresnysis...
 12. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  Tyrimo rezultatai parodė (7 lentelė), kad pedagogų, įgijusių mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją (N = 22, x = 13,8182), pirmojo kūrybiškumo komponento – divergentinio mąstymo – įverčių vidurkis yra aukštesnis negu pedagogų, įgijusių mokytojo kvalifikacinę kategoriją (N = 29, x = 6,7241)...
 13. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  Išanalizavus tyrimo metu gautus duomenis (5 lentelė) matyti, kad mokytojų, įgijusių skirtingas kvalifikacines kategorijas, tiek bendro, tiek ir kiekvieno kūrybiškumo komponento (divergentinio mąstymo, nekonformiškumo, atkaklumo ir vidinės motyvacijos) įverčių vidurkiai tarpusavyje statistiškai...
 14. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  5 lentelė. Mokytojų, įgijusių skirtingas kvalifikacines kategorijas, kūrybiškumo komponentų palyginimas1 X – vidurkis; 2 SD – standartinis nuokrypis; 3 F – vidutinių kvadratų santykis; 4 df – laisvės laipsnis; 5 p – reikšmingumo lygmuo.-Įgyta kvalifikacinė kategorijaNX1SD2ANOVA F3df4p5 Visų...
 15. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

  Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

  Mokytojų kūrybiškumo ypatumai Tyrimo metu buvo siekta ne tik nustatyti mokytojų požiūrį į kūrybiškumo prigimtį atsižvelgiant į jų kvalifikaciją ir dalyvavimą seminaruose, tačiau buvo tiriamas ir pačių mokytojų kūrybiškumas, kurį sudaro keturi komponentai (divergentinis mąstymas...