Gintaras Valiuškevičius

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. gamtos mokslai · N
Kryptis
  1. N 006 fizinė geografija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Geomokslų institutas
Pareigybė
profesorius
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1991 m. Vilniaus universitete (VU) baigė geografijos studijas, 1998 m. ten pat apgynė fizinių mokslų srities fizinės geografijos krypties daktaro disertaciją Lietuvos nenuotakių ežerų hidrologijos ypatumai. Nuo 1991 m. dirba VU Hidrologijos ir klimatologijos katedroje: 1991–1998 m. asistentas, 1998–2001 m. vyresnysis asistentas, 2001–2016 m. docentas, nuo 2016 m. profesorius, studentams dėsto hidrologijos pagrindų, hidrometrijos, hidrologinių prognozių, taikomosios hidrologijos kursus; 1996–2001 m. Geografijos instituto Hidrologijos skyriaus mokslo darbuotojas. 4 monografijų autorius arba bendraautoris, Lietuvos bei tarptautiniuose mokslo leidiniuose paskelbė virš 50 straipsnių ir pranešimų, 20 mokslo populiarinimo straipsnių. Šiaurės šalių hidrologų asociacijos narys. Mokslinių tyrimų sritys: hidrologija, hidrometeorologinės informacijos gavimo, apdorojimo ir pateikimo metodologija, socialiniai vandens telkinių panaudojimo aspektai, klimato kaitos poveikis hidrologinei sistemai, Lietuvos hidrometeorologijos istorija.
Grįžti