Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. gamtos mokslai · N
Kryptis
  1. N 006 fizinė geografija
Įstaiga
Klaipėdos universitetas
Padalinys
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
1996 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė gamtos mokslų magistro studijas, įgydama gimnazijos geografijos mokytojo kvalifikaciją; 2009 m. Vilniaus universitete apgynė fizinių mokslų srities fizinės geografijos krypties daktaro disertaciją Gyvenimo lygio teritoriniai skirtumai Lietuvoje pagal socialinius ekonominius rodiklius. Stažavosi Greifsvaldo universitete (Vokietija, 2010), Rygos regiono planavimo institucijoje (Latvija, 2015), Lenkijos mokslų akademijos Kaimo ir žemės ūkio vystymo institute (Lenkija, 2018). Nuo 1996 m. dirba Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto (KU SMF) Geografijos (nuo 2001 m. Socialinės geografijos, nuo 2016 m. Viešojo administravimo ir socialinės geografijos) katedroje, dėsto Lietuvos socialinės ekonominės geografijos, Europos Sąjungos geografijos, paslaugų geografijos ir kitus kursus; nuo 2005 m. KU SMF studijų prodekanė. Pagal švietimo mainų programą „Erasmus“ skaitė paskaitas Saragosos (Ispanija), Eks Marselio (Prancūzija), Triesto (Italija), Gdansko (Lenkija), Žemės ūkio ir kaimo vystymo (Bulgarija) universitetuose. Paskelbė apie 20 mokslinių straipsnių, 1 metodinį leidinį, kartu su bendraautoriais parašė mokslo studiją Gyvenimo sąlygų Klaipėdos mieste kiekybinis tyrimas (2007); skaitė pranešimus daugiau kaip 20 nacionalinių ir tarptautinių mokslo konferencijų bei seminarų. Lietuvos geografų draugijos narė. Mokslinių tyrimų sritys: socialinė geografija, gyvenimo lygio ir kokybės teritoriniai tyrimai.
Grįžti