Tomas Bagdanskis

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Privatinės teisės katedra
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2001 m. Vilniaus universitete baigė teisės magistro studijas, 2006 m. Mykolo Romerio universitete (MRU) apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją Materialinės atsakomybės problemos darbo teisiniuose santykiuose, 2008 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (ISM VEU) baigė verslo administravimo magistro studijas. 2005–2014 m. dėstė darbo teisę MRU, nuo 2005 m. dėsto verslo teisę ISM VEU, nuo 2014 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas. Išleido specializuotą knygą advokatams ir teisinių paslaugų teikėjams Teisinių paslaugų marketingas: klientų elgsena pasirenkant advokatą ir advokato vertę kuriantys veiksniai (2010), šalies ir užsienio akademiniuose leidiniuose savarankiškai arba su bendraautoriais paskelbė per 20 straipsnių, vedė per 100 teisėjų ir advokatų kvalifikacijos kėlimo seminarų. Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentas (2009–2017), Lietuvos Respublikos advokatūros narys (2002–), 2018 m. išrinktas į Advokatų tarybą. Mokslinių tyrimų sritys: darbo teisė, materialinė atsakomybė darbo teisėje, Europos Sąjungos darbo teisė.