Ona Tijūnėlienė

Laipsnis
habilituota daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 007 edukologija
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
1965 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas, 1990 m. Vilniaus universitete apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją Pedagoginių santykių problema Lietuvos pedagoginėje mintyje XX a. pirmoje pusėje (iki 1940 m.), 2002 m. Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetuose apgynė habilituoto daktaro disertaciją Mokytojo autoriteto samprata Lietuvoje (1918-1940). 1994–2002 m. Klaipėdos universiteto Edukologijos katedros docentė, 2002–2016 profesorė. 3 monografijų autorė, 3 kolektyvinių monografijų bendraautorė, 3 metodinių knygų bendraautorė, akademiniuose leidiniuose paskelbė per 250 straipsnių, iš jų 25 vokiečių, anglų, latvių, rusų, lenkų kalbomis. Baltijos šalių pedagogikos istorikų asociacijos valdybos narė, Lietuvos skyriaus pirmininkė (2004–2011). Tęstinių leidinių Pedagogika (2004–2017) ir Mokytojų ugdymas (2004–2016) redakcinių kolegijų narė. 2001 m. Amerikos biografijų instituto nominuota apdovanojimui „Pasaulio moteris už mokslo pasiekimus“; už ugdymo mokslo idėjų sklaidą apdovanota Rygos universiteto, Ukrainos mokslų akademijos padėkos raštais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Atminimo medaliu. Mokslinių tyrimų sritys: mokslinių tyrimų metodologija, ugdymo filosofija, mokytojų ugdymas, katalikiškoji edukologija, pedagogikos teorija ir istorija, lietuvių kalbos ugdymas.