Kristina Ivanauskaitė-Pettinari

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Padalinys
Mokymų ir komunikacijos skyrius
Pareigybė
vedėja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2005 m. Mykolo Romerio universitete (MRU) baigė teisės ir valdymo bakalauro studijas, 2007 m. ten pat baigė civilinės teisės magistro studijas, 2016 m. MRU apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją Politinių partijų teisinio statuso raida Lietuvoje 1918–1940 m. Tobulino kvalifikaciją Katalikiškajame Šventosios Širdies universitete (Italija, 2006); baigė programos Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE) 2 mokymų modulius (Vengrija, 2011); stažavosi Milano universitete (Italija, 2012, 2014–2015). Lietuvos akademiniuose leidiniuose paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslines publikacijas, leidinio ACEEEO 25 – Development of Electoral Systems in Central and Eastern Europe since 1991 skyriaus apie Lietuvą autorė. Mokslinių tyrimų sritys: politinių partijų teisinis reglamentavimas, rinkimų teisė.
Grįžti