Saulius Pivoras

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Padalinys
Viešojo administravimo katedra
Pareigybė
vedėjas
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1997 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida XVIII a. pabaigoje – XIX a. pirmoje pusėje: lyginamasis aspektas. Stažavosi Stokholmo, Umeo, Geteborgo universitetuose (Švedija, 1997, 1998, 2003, 2017). 1992–1996 m. dirbo Vilniaus universitete; nuo 1996 m. Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojas, nuo 2000 m. Viešojo administravimo katedros vedėjas, nuo 2016 m. profesorius. 6 knygų (mokslo monografijų, kolektyvinių monografijų ir mokslo studijų) bei daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių autorius arba bendraautoris; paskelbė daugiau kaip 200 komentarų, esė, mokslo populiarinimo tekstų, recenzijų; parengė keletą mokslinių knygų vertimų, 2 vadovėlius vidurinėms mokykloms; skaitė daugiau kaip 30 mokslinių pranešimų tarptautinėse konferencijose ir kituose mokslo renginiuose. Mokslinių tyrimų sritys: viešojo valdymo ir viešosios politikos teorijos, valstybės tarnybos sistemos ir reformos, viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymas, administraciniai tapatumai ir kompetencijos, skandinaviškasis modelis, Lietuva Švedijos Baltijos politikoje.