Šarūnas Banevičius

Laipsnis
doktorantas
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 003 vadyba
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Vadybos institutas
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
2014 m. Klaipėdos Universitete (KU) baigė vadybos bakalauro studijas; 2016 m. ten pat baigė inovacijų vadybos ir technologijų magistro studijas; nuo 2017 m. Mykolo Romerio universiteto doktorantas, rengia disertaciją tema „Inovatyvus kaimo vystymas: sveikatos turizmo politika ir valdymas“. Nuo 2017 m. KU Vadybos katedros asistentas, dėsto inovacijų valdymo kursą. Šalies akademiniuose leidiniuose paskelbė 7 straipsnius, skaitė 5 pranešimus mokslo konferencijose. Mokslinių tyrimų sritys: inovacinių pokyčių vertinimas, sveikatos turizmo plėtra ir valdymas.
Grįžti