Egidijus Kasiulis

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. technologijos mokslai · T
Kryptis
  1. T 004 aplinkos inžinerija
Įstaiga
Aleksandro Stulginskio universitetas
Padalinys
Vandens išteklių inžinerijos institutas
Pareigybė
jaunesnysis mokslo darbuotojas
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2008 m. Lietuvos žemės ūkio universitete (vėliau Aleksandro Stulginskio universitetas – ASU) įgijo hidrotechnikos inžinerijos specialybę, ten pat 2010 m. baigė magistro studijas, 2015 m. ASU apgynė technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos krypties daktaro disertaciją Jūros bangų energetinių išteklių vertinimas Baltijos jūros priekrantėje ties Klaipėda. Stažavosi Alborgo universiteto Bangų energetikos tyrimų grupėje (Danija, 2013) ir Lulėjos technologijos universiteto Skysčių ir eksperimentinės mechanikos padalinyje (Švedija, 2017–2018). Nuo 2016 m. ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas; nuo 2016 m. slėnio „Nemunas“ Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centro Vandens ekosistemų tyrimo ir modeliavimo laboratorijos vedėjas. Daugiau kaip 30 mokslinių publikacijų Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose autorius arba bendraautoris. Už magistro studijų baigiamąjį darbą „Žaliojo hidroenergetikos sertifikavimo perspektyva Lietuvoje“ 2010 m. įteikta Lietuvos mokslo akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premija. Mokslinių tyrimų sritys: klasikinės hidroenergetikos ir hidrokinetinės (jūros bangų, upių tėkmių) energetikos išteklių vertinimas, šių tipų energetikos jėgainių poveikio aplinkai vertinimas.
Grįžti