Laura Varžinskienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 005 sociologija
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Padalinys
Socialinio darbo katedra
Pareigybė
lektorė
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2001 m. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) baigė socialinio darbo bakalauro, 2003 m. – magistro studijas; 2009 m. Socialinių tyrimų institute ir Vilniaus universitete apgynė socialinių mokslų srities sociologijos krypties daktaro disertaciją Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje. Nuo 2002 VDU Socialinio darbo katedros lektorė. Kartu su bendraautoriais išleido vadovėlį Socialinis darbas: profesinė veikla, metodai ir klientai (2010) bei mokslinę monografiją Veiklos tyrimas organizacijoje: socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis (2016); Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose paskelbė per 20 mokslinių publikacijų; skaitė [skaitmuo] pranešimus Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo renginiuose. Mokslinių tyrimų sritys: socialinio darbo profesija, socialinis darbas su šeima, socialinis darbas su neįgaliais asmenimis, negalios fenomenas, socialinių darbuotojų kompetencijos ypatumai.
Grįžti